Asbestikartoitukset

Mitä asbesti on ja missä ja milloin sitä on käytetty?

Asbesti on useiden kuitumineraalien yhteisnimitys. Aine on terveydelle erittäin vaarallista.

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaista silikaattimineraalia, jota on käytetty rakennusmateriaalina, koska sillä on hyvät palonkesto-ominaisuudet, se on hyvä lämmön- ja sähköneriste ja se parantaa tilojen akustisia ominaisuuksia. Asbestia on käytetty rakentamisessa mm. putkieristeissä, ruiskutettuna eristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Erityisen runsasta asbestin käyttö on ollut vuosina 1963–1979. Suhtautuminen asbestiin on lainsäädännössä asteittain kiristynyt siten, että Suomessa ruiskutetun asbestin käyttö kiellettiin vuonna 1977. Asbestipurkutyö tuli luvanvaraiseksi 1988 alkaen. Asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta ja myyminen ja käyttöönotto 1994 alusta. Käytännössä jokainen rakennus mainitulta aikakaudelta sisältää asbestia jossain muodossa. Erityisen runsaasti asbestia löytyy vuosien 1963 ja 1979 välillä rakennetuista rakennuksista.

Asbestikartoitus koskettaa sinua, jos olet aikaissa remontoida ennen vuotta 1994 valmistunutta rakennusta

Ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa on tehtävä asbestikartoitus ennen rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä. Asbestipitoisten rakenteiden purkaminen on luvanvaraista työtä ja pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta sallittu ainoastaan hyväksytyille ammattilaisille. Asbestipöly läpäisee tavalliset hengityssuojaimet ja suodattimet, joten asbestipölyltä on kotikonstein käytännössä mahdotonta suojautua. Kotiremontoijille erään arvion mukaan nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että työ on turvallista vain niin kauan kuin ei rikota pintoja ja siitä ei synny pölyä. Vuoden 2016 alussa astui voimaan laki, jonka mukaan asbestikartoituksesta tehtiin pakollinen kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä.

(Lähteet: Wikipedia, Työsuojelu, Bestlab)

Asbestilaki koskettaa kaikkia remontteja ja rakennushankkeita, jotka tehdään ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa. Laki velvoittaa teettämään asbestikartoituksen aina ennen kuin tällaisissa rakennuksissa voidaan ryhtyä purkutöitä sisältäviin remontoimiseen.

Näin asbestikartoitus tehdään

Asbestikartoitus tehdään ottamalla asbestinäyte nähtävillä olevista materiaaleista. Tutkittavia pintoja saatetaan rikkoa ja avata, jotta asbestinäyte saadaan mahdollisimman tarkkaan tietyistä kerroksista. Jokaisesta kerroksesta otetaan oma näyte. Asbestikartoitusta ja -raportointi varten tulee olla tiedossa suunnitelma aiotusta remontista (purkutöistä), kohteen pohjapiirustukset ja mahdolliset rakenneasiakirjat. Mikäli kiinteistössä on aiemmin suoritettu tutkimuksia, on asiakirjat hyvä esittää kartoittajalle.

Asbestikartoittaja lähettää asbestinäytteet tutkittavaksi Tampereen asbesti ja kuitulaboratorioon.

Asbestikartoitusraportista selviävät seuraavat tiedot:

 • päivämäärä, jolloin kartoitus suoritettiin
 • kohteen tarkka osoite, tilaajatiedot, kiinteistön rakennusvuosi
 • suunnitteilla oleva remontti (kohteen kuvaus)
 • mistä kohdista näytteet on otettu
 • näytetiedot: tiedot asbestia sisältävistä rakenteista / materiaaleista sekä tiedot myös materiaaleista, jotka eivät sisällä asbestia
  • mikäli asbestia löytyy, niin raportista selviää löydettyjen asbestia sisältävien materiaalien asbestin laatu, määrä ja ehdotettu käsittelymenetelmä kyseiselle asbestilaadulle ja määrälle. 
 • yhteenveto
 • pohjapiirros, johon merkitty näytteenottokohdat
 • näytekuvat
 • laboratorion analyysiraportti

OTA YHTEYTTÄ

Pakollinen
Pakollinen

Jaa tämä sivu: